Geen stadsring en ook geen doortrekking N41

Er komt geen doortrekking van de ring rond Aalst doorheen het Stadspark en Osbroek. De Vlaamse regering heeft de reservatiestrook geschrapt waardoor de waardevolle groen- en natuurgebieden van Osbroek en Gerstjens gevrijwaard worden.

Schepen van Ruimtelijke ordening, Planning, Omgevingsvergunningen en Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling, Caroline Verdoodt (N-VA) reageert tevreden: “De keuze ligt in lijn met de beleidsvisies vanuit de stad, en leidt tot een verdere vrijwaring van de waardevolle groen- en natuurgebieden van het Osbroek en de Gerstjens. De schrapping biedt nu ook meer rechtszekerheid voor een handvol eigenaars van woningen en bouwgronden langsheen de Ninovesteenweg (N405) die erdoor werden getroffen. De stad adviseerde de schrapping dan ook positief.” 

Bij het inkleuren van de gewestplannen eind jaren ’70 werden naast de verschillende  bestemmingszones ook een groot aantal zogenaamde “reservatiestroken” ingetekend. De bedoeling was om bepaalde stroken te gaan voorbehouden voor toekomstige infrastructuurwerken aan autowegen en waterlopen.

Nu, bijna vijftig jaar later is de kans groot dat de voorziene werken van openbaar nut nooit zullen worden gerealiseerd. Daarom vroeg de Vlaamse Regering om na te gaan welke reservatiestroken er konden geschrapt worden zodat de eigenaars van percelen en gronden binnen een reservatiestrook meer zekerheid krijgen over hun plekje grond.

Op het Aalsters grondgebied lopen vier dergelijke reservatiestroken:

  • Langsheen de Dender ten noorden en ten zuiden van de stad die het recht trekken of verbreden van de Dender mogelijk maken;
  • Een strook ten westen van Gijzegem voor de doortrekking van de N41 vanuit Aalst richting Dendermonde
  • En de doortrekking van de R41 doorheen het stadspark in functie van de volledige sluiting van de ring rond Aalst.

De Vlaamse Regering heeft nu beslist om in Vlaanderen 160 (delen van) reservatiestroken op te heffen, waaronder dus de reservatiestrook voor de doortrekking van de R41 in Aalst.

“We willen zo snel mogelijk met de Vlaamse regering samen zitten om de doorstroming op de knooppunten Haring, Albatros, Albrechtlaan-Brusselbaan, vlotter te laten verlopen,” verzekert Jean-Jacques De Gucht, schepen van Stadsvernieuwing, Openbare werken, Mobiliteit en Personeel.

Green Bananas Marketing

Meer in Verkeer
Fietspad afgesloten

Het fietspad tussen Gijzegem en Aalst is in Gijzegem door werken van Farys tot half...

Werken aan rotonde Boudewijnlaan

Sedert vanmorgen zijn er werken aan de definitieve rotonde op de kruising van de Boudewijnlaan...

Sluiten