Bom onder onderhandelingen

Er is een kink in de kabel bij de gesprekken tussen N-VA en Open VLD enerzijds en CD&V anderzijds. CD&V kwam afgelopen gemeenteraad verrassend hard uit de hoek bij de discussie rond de politiehervorming. Om zo snel mogelijk extra agenten te kunnen aanwerven wou N-Va dat snel goed stemmen. De discussies leiden nu zelfs tot een stopzetten van de onderhandelingen. Burgemeester D’Haese licht toe. “Toch even kort reageren op de berichten die vandaag via de media verspreid worden. Het klopt dat de relaties met CD&V sinds de voorbije verkiezingen onder het vriespunt zijn gezakt, daar hoeven we niet flauw over te doen. Ongetwijfeld heeft de destructieve houding die ze dezer dagen tentoonspreidt te maken met het mindere verkiezingsresultaat van die partij. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling ‘iemands job af te nemen’, zoals sommigen nu suggereren. Het is wél de bedoeling om een werkbare bestuursmeerderheid te installeren, met loyale partners die niet uitsluitend naar de eigen navel staren of andere partijen vliegen willen afvangen. Zeer duidelijk: ik wil dat Aalst ook de komende jaren blijft vooruitgaan, en daarvoor zijn partners nodig die schouder aan schouder willen staan voor Aalst en de Aalstenaars. Op een positieve manier. Met die criteria in het achterhoofd gaan we vanuit N-VA de komende dagen verder onderhandelen met de partijen die het beste voor hebben met onze stad”.

Green Bananas Marketing

Meer in Politiek
D’Haese blijft burgemeester

Wat verwacht werd is nu zeker, Christoph D'Haese is ook de volgende zes jaar burgemeester...

Donderdag : laatste debat voor de stemming

Donderdag verzamelen de kopstukken in cc De Werf voor een laatste debat. Het wordt georganiseerd...

Sluiten