Vredesprijs 2018 naar Aalst Mixt

“Dat was nu eens een vergadering die me een goed gevoel geeft”, zei Guido Saey toen ik de steile helling van de voormalige dokterspraktijk van wijlen Jef De Loof heelhuids poogde af te dalen. Guido was net voor mij de lokale Jan Dokusravijn in de Karel Van de Woestijnestraat al succesvol ingedoken. Eerst dacht ik dat zijn goed gevoel daarop sloeg. Bij nader inzien had alles te maken met het net samen beleefde voorbije anderhalf uur.

Mijn Smartje bood bij de tocht huiswaarts alle ruimte om ook mijn goed gevoel te herbergen. We zaten vorige zondagochtend bijeen in een steeds uitdeinend gezelschap. Verzekerde groei en toekomst. Geen dreiging van aanslagen op beurs en lijf stonden op de dagorde, laat staan het bepalen van de pecuniaire omvang van een dividend. Een gezelschap dat zich niet bemoeit met het slijk der aarde, tenzij het inzicht en de wil om het slijk wat meer effen en gelijk uit te smeren.

Het ‘Comité Werken aan Vrede’ hield haar jaarlijkse bijeenkomst. Aan de lange tafel, waar Rita gul koffie schonk – later, voor de nablijvers werd een wijntje of een porto – en verleidelijke 11.11.11-truffels en koekjes serveerde, zat het steeds groeiende gezelschap van dames en heren van stand bijeen in intergenerationeel gezelschap van een jeugdige leidster van Chirogroep Atrejoe, de vorige winnaar van de Aalsterse Vredesprijs.

De tafelgenoten staan voor vele verenigingen, nog meer initiatieven, grote verscheidenheid in engagement en kijk op het leven. Het verbindende element is de overtuiging en de zekerheid dat we dienen samen te leven, in Aalst, in de brede regio, in een gemeenschap en op deze planeet. Zonder samenleven loopt het slecht af. Waar het beter tot hopelijk goed loopt is er vrede.

Zelden kan gesteld worden dat een gezelschap zowel heterogeen als homogeen tegelijkertijd is. Het gezelschap, dat mensen verbindt en kennis laat maken met elkaars engagement, kreeg vele kandidaten voorgelegd om op zondag 28 januari 2018 voorgesteld te worden als jongste winnaar van de jaarlijkse Aalsterse Vredesprijs. Wat een luxe, Aalst weze geprezen. Knopen dienden doorgehakt te worden. Het werd ‘Aalst Mixt’, met Adriana Barcelas en José Gavilan als steunpilaren. Een goede keuze, want Aalst Mixt brengt mensen en bevolkingsgroepen met elkaar, in wederzijds respect, in contact. Wie durft twijfelen of daar nood aan is?

Green Bananas Marketing

Meer in Column
Geen schuldig verzuim voor D’Haese

Geslingerd tussen 'Dit kan toch niet langer?' en 'Zolang er leven is' vat de voorbije...

De betekenis van een vlag

Iedereen zijn vlag. Met andere woorden uitgedrukt, zingt Johan Verminnen er zelfs een liedje over....

Sluiten