Overeenkomst voor realisatie Siesegem

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA) en projectontwikkelaar NV Cordeel Group hebben een overeenkomst afgesloten die de krijtlijnen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Siesegem vastlegt. Kwaliteit, groen, werkgelegenheid en zorgeconomie staan daarbij centraal. Bedrijven actief in zorg en gezondheid zullen zich kunnen vestigen in het gebied. Een innovatiehub zal ook jonge ondernemingen aantrekken en ondersteuning bieden. Het is het AGSA, de vastgoeddochter van de stad Aalst, die de overeenkomst heeft gesloten met de private partij NV Cordeel Group. Cordeel is een Vlaams familiebedrijf actief in industrie- en kantoorbouw en eigenaar van de meeste gronden op het bedrijventerrein. De overeenkomst tussen het AGSA en de NV Cordeel Group bevat alle afspraken die nodig zijn om de ontwikkeling van het bedrijventerrein Siesegem op te starten.
In 2003 besliste de Vlaamse overheid om het gebied tussen Siesegemlaan en Gentse Steenweg in Aalst te bestemmen als industriegebied. De stad liet daarna een masterplan opmaken door het architectenduo Secchi-Viganò. Dit masterplan is bijzonder vooruitstrevend: de bedrijvenzone omvat 52 ha oppervlakte voor bedrijfskavels en meer dan 30 ha groen. Het gebied rond de twee beken vormt daarbij de groene ruggengraat van het bedrijventerrein.
In de overeenkomst onderschrijft Cordeel het masterplan. Daardoor heeft de stad de garantie dat het bedrijventerrein Siesegem ook volgens deze principes wordt ontwikkeld.
De bedrijvenzone zal exclusief bestemd zijn voor bedrijven actief in gezondheid en zorg in de brede zin. Dit sluit aan bij het Aalsters DNA en de daarmee verbonden duidelijke strategische beleidskeuze van de stad om Aalst verder uit te bouwen tot zorgstad. De sterke groei in de gezondheids- en zorgeconomie onderbouwt deze keuze nog meer.
Het samenbrengen van bedrijven die werken in deze sectoren, biedt kansen aan ondernemers voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten waar de Aalstenaar als eerste zal kunnen van profiteren. Er wordt ook flexibele ruimte voorzien voor starters en jonge, groeiende bedrijven die extra ondersteuning goed kunnen gebruiken. Op die manier blijft de aangroei van nieuw ondernemerschap verzekerd.
Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein ligt de nadruk op het creëren van maximale werkgelegenheid voor zowel laag-, technisch- als hooggeschoolden. Met een totaal aantal inwoners van 85.000, heeft Aalst heel wat potentieel om deze jobs vooral lokaal in te vullen.
Het bedrijventerrein wordt duurzaam en energiebewust ontwikkeld. Ook ruimtelijk en architecturaal zal de lat hoog liggen. In de buffers rond het bedrijventerrein komt een fietssnelweg om zo het duurzaam woon- werkverkeer aan te moedigen. De stad draagt deze duurzame principes hoog in het vaandel en zal ook toezien op de strikte naleving ervan.
De partijen die de overeenkomst hebben ondertekend, zullen op korte termijn een nieuwe vennootschap oprichten om de ontwikkeling te realiseren. Eerste stappen zijn de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de aanleg van de infrastructuur en het aantrekken van bedrijven.
Quotes
Burgemeester Christoph D’haese: “Aalst als zorgstad is een paradepaardje, dit dossier bewijst dat nu ook. We snijden een ruimte aan waar ook werkgelegenheid een extra troef is, deze stad heeft dat nodig. We kiezen ook voor een zorgeconomie want dit is een filosofie die we niet meer hebben na teloorgaan van de textielindustrie.. We trekken ook ondernemers aan van buiten de stad en gaan op zoek naar internationale spelers. We hebben altijd een boon gehad voor de bedrijfswereld en geven die nu kansen. En de ontsluiting ligt vlakbij onze ring en de autosnelweg. En wie mij kent weet dat ik veel aandacht heb voor esthetiek en architectuur. Dat speelt ook hier mee, kan bijna niet anders met de opmaak van ons masterplan door het architectenduo Secchi-Vigano”.
Schepen Ann van de Steen: “We hebben er bij de opmaak van deze overeenkomst over gewaakt dat zowel het waarderen van de natuurlijke Siesegemkouter door een kwaliteitsvolle inrichting met aandacht voor natuur & groen, alsook de ontwikkeling van het toekomstige bedrijventerrein met oog voor architectuur & kwaliteit voor zorggerelateerde invulling, hand in hand kunnen gaan.”
Schepen Katrien Beulens: “Met deze samenwerkingsovereenkomst wordt de kwalitatieve ontwikkeling van het bedrijventerrein gewaarborgd. Dankzij het masterplan van Secchi-Viganò lig ook ruimtelijk en architecturaal de lat hoog en fungeert de buffer van 30 ha als een groene ruggengraat in het gebied. Wij zullen de kwaliteit uiterst streng bewaken. Aalst zal zich nu sterker profileren als zorgstad, we focussen op bedrijvigheid in zorg en gezondheid in de brede zin. Doelstelling is om jobs te creëren die lokaal kunnen worden ingevuld. Samenwerking en innovatie zijn principes waarrond de bedrijven zullen werken, die komen onze inwoners nu en in de toekomst ten goede omdat zij als eerste zullen profiteren van nieuwe producten en diensten.”
Schepen Caroline Verdoodt: “De Siesegemkouter werd in 2003 herbestemd naar industriegebied. Ruimtelijk kan het bedrijventerrein Siesegem dus reeds geruime tijd ontwikkeld worden. We willen er over waken dat dit doordacht gebeurt met een duidelijke visie wat betreft de toekomstige ontwikkeling. We zullen op Siesegem niet alleen investeren in heel veel werkgelegenheid, maar ook in architectuur, voldoende groene ruimte en duurzaamheid. De vooropgestelde visie laat ons ook toe te investeren in het imago van de stad.”
Directeur Gwen Vreven: “Met het sluiten van deze samenwerkingsovereenkomst zet het AGSA een historische stap, niet enkel in de realisatie van dit ambitieuze bedrijventerrein, maar evenzeer in de verdere ontwikkeling van de Denderregio op Vlaams niveau.”.

Green Bananas Marketing

Meer in Algemeen
Tina Daem wint ondernemersaward

De HoGent en Odisee hebben hun jaarlijkse Ondernemersaward uitgereikt aan Tina Daem van Anna Pops....

SD&P wordt lijst A

De Aalsterse SD&P wijzigt 6 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen de naam van de partij naar...

Sluiten