Geen windturbine in Terjoden

Er komt voorlopig geen windturbine op het perceel aan de Sparrenlaan in Erembodegem-Terjoden. Het college van burgemeester en schepenen gaf op maandag 30 juli een ongunstig advies op de vraag om een omgevingsvergunning af te leveren aan Aspiravi NV. Het bedrijf wilde daar een windturbine bouwen. De toegangsweg naar de windturbine en de windturbine zelf zich bevinden zich momenteel op een buurtweg. Technisch gezien kan er daardoor geen vergunning worden verleend. De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, dat liep van 22 juni 2018 tot en met 22 juli 2018. Naar aanleiding van dat openbaar onderzoek ontving Stad Aalst 176 bezwaarschriften, waarvan de meerderheid van buurtbewoners komt. Het negatief advies komt er doordat de stad bij het nemen van beslissingen altijd rekening moet houden met de beginselen van behoorlijk bestuur. Dat wil zeggen dat de nadelige gevolgen van zo’n besluit voor de burger niet zwaarder mogen zijn dan het algemeen belang.

De stad wil wel haar engagementen rond het klimaatplan blijven nakomen, maar een draagvlak bij de bevolking is zeer belangrijk. In de gevoerde procedure over de windturbine komt het draagvlak ernstig in gevaar. De uiteindelijke beslissing voor deze aanvraag ligt in handen van de deputatie.

Green Bananas Marketing

Meer in Algemeen
Duiker kritiek bij werken Dender

Vanmiddag kwam een duiker in de problemen bij werken aan een put vlakbij de Dender...

Vissterfte op Dender

Vanmorgen werd er massale vissterfte vastgesteld op de Dender. Vissen van wel 20-25 cm groot...

Sluiten