Binnenkort viering 60 jaar standbeeld Daens

Iets om me zorgen over te maken? Vermoedelijk niet want heilige cijfers zijn aan mij niet besteed bij pakweg het samenstellen van m’n quick pick. Geen kabbalistisch gedoe aan m’n lijf, maar het valt me op dat met het onvermijdelijke toenemen van de jaren steeds nadrukkelijker getallen een rol spelen. Op zo’n dag dat Hollande plaats ruimt voor Macron slaat het tellen toe van het aantal Franse presidenten sinds mijn geboortedatum.

Zaterdag laatstleden werd een jonger iemand ten grave gedragen, een onwezenlijke gebeurtenis. Zat ik daar naar de urne te staren en te berekenen hoeveel jaren hij jonger was, welke zijn leeftijd was toen er zich belangrijke momenten in mijn leven aandienden. De vreselijke gedachte kwam bij me op dat er voor de overledene niets meer aan jaartallen als ijkpunten te berekenen valt, tenzij dat het ons gegeven is om over tien jaar te overpeinzen: weet je, ’t is al tien jaar geleden dat…

Straks, op Pinksterzondag, vieren we de plaatsing en inhuldiging zestig jaar geleden van het Daensmonument op het Aalsterse Werfplein, vele jaren middenin de rotonde, sinds de heraanleg van het plein en die strook Denderkade ruggelings tegen de kapel aan. Zestig jaar Daensmonument, zestig jaar Priester Daensfonds, zestig jaar Daensdag, die getallen haken allemaal in elkaar.

Zelf was ik er zestig jaar geleden niet bij. Ik had de korte broek nog aan. Drie getuigen vertelden me dat ze er bij waren toen het groene doek weggetrokken werd van de twee samengestelde door wijlen Marc De Bruyn gebeeldhouwde zandstenen blokken. Hun huidige leeftijd laat zich daarmee snel berekenen. Eén onder hen, historicus Hendrik Strypens, kreeg een reprimande toen hij ’s maandags de schoolbanken van het groot college inschoof. Jezuïeten en Daens vormden toen geen match, net zomin als met de toenmalige Aalsterse kerkelijke overheid, want het monument werd bewust ver van de nabijheid van de Sint-Martinuskerk gehouden.

’t Kan verkeren, zei Bredero. Zestig jaar na de voornoemde bolwassing schreef Hendrik Strypens een speciaal nummer van het tijdschrift ‘Daens Vandaag’, geheel en al gewijd aan de rijke geschiedenis van het voornoemde monument, een apart stukje stadsgeschiedenis. De pater jezuïet die vanachter de gordijnen ten huize Geeraerdts de onthulling in 1957 gadesloeg is een futiel detail geworden. Details laten zich niet optellen, ze tellen gewoonweg niet meer mee. Geruststellend.

Green Bananas Marketing

Meer in Column
Stank met veel dank

Al wie niet springt, stinkt. Al wie stinkt is 'n Oilsjteneer. Je moet het maar...

Aalst goe bezig, maar ……

In het belfort loopt de tentoonstelling 'Van Schuylenbergh', een verhaal dat over vier generaties loopt....

Sluiten