Geurhinder, parket moet dader zoeken

De voorbije dagen heeft de veiligheidscel van de Stad Aalst in samenwerking met
verschillende experten een ruim scala aan middelen ingeschakeld om de aanhoudende
geurhinder in kaart te brengen en te bestrijden. De resultaten van het onderzoek werden
overgemaakt aan het parket. Er zijn bijkomende maatregelen gepland om de geurhinder aan
te pakken.
Dinsdagnamiddag 2 mei 2017 om 16.45 uur kwam de eerste melding binnen over geurhinder.
Brandweerzone Zuid Oost, Lokale Politie Aalst en Eandis kwamen onmiddellijk ter plaatse en
onderzochten de oorzaak. De geur vertoonde gelijkenissen met aardgas. De brandweer en Eandis
voerden in totaal 112 verschillende metingen uit op aardgas, deze metingen waren allemaal
negatief. Al gauw bleek dat de geurhinder afkomstig was uit de riolering.
De daaropvolgende dagen ontvingen Stad Aalst, Brandweerzone Zuid Oost, Lokale Politie Aalst en
Eandis 132 meldingen over de geurhinder in de ruime regio van Overhamme, Brusselsesteenweg,
Heuvel, Hof Somergem en Langestraat. In totaal is 70 kilometer riolering getroffen door de
geurhinder. Dit is 10 % van het totale rioleringsstelsel op Aalsters grondgebied.
De veiligheidscel, onder het voorzitterschap van burgemeester Christoph D’Haese kwam tussen
woensdag 3 mei en dinsdag 9 mei 8 keer samen om de situatie op de voet te volgen en de nodige
acties te bepalen. Stad Aalst schakelde een team van experten en meerdere laboratoria in om op
meer dan 20 plaatsen lucht-, slib- en waterstalen te nemen en te analyseren. Ook Aquafin werd
betrokken. De stalen werden op verschillende dagen genomen zowel in het rioolstelsel als in een
aantal woningen. Er werden een 70-tal analyses uitgevoerd. De analyses toonden een palet van
sterk geurende stoffen aan die niet op natuurlijke wijze in een rioolstelsel voorkomen. De
resultaten van de stalen zorgden ervoor dat het onderzoeksgebied heel nauwkeurig afgebakend
kon worden.
Brandweerzone Zuid Oost startte vanaf woensdag 3 mei met het spoelen en ventileren van de
riolering. De acties van Brandweerzone Zuid Oost verliepen gecoördineerd en in nauw overleg met
de laboratoria om de staalnames niet te hinderen en het sporenonderzoek niet te doorkruisen.
Daarnaast startte de Lokale Politie Aalst op woensdag 3 mei een buurtonderzoek op om de
oorzaak van de geurhinder te achterhalen.
Op basis van de resultaten uit de onderzoeken van de verschillende disciplines van de
veiligheidscel en de laboratoria, maakte de Lokale Politie Aalst een samenvattend pv over aan het
parket. Verdere informatie over het onderzoek zal gecommuniceerd worden door de
parketmagistraat.

Green Bananas Marketing

Meer in Algemeen
500 euro noodhulp

Tijdens de gemeenteraad van maart vroeg sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte om noodhulp te...

Eén groot centrum volwassenonderwijs

Vanaf 1 september 2017 smelten CVO Handelsschool en CVO Tanera samen tot één centrum voor...

Sluiten